GARANTIEVOORWAARDEN TOESTELLEN

­

Op alle toestellen die Pangea Telecom aanbiedt zit een standaard garantie van 24 maanden

Dit betekent dat een toestel in goede staat zal verkeren en bij normaal gebruik naar behoren dient te functioneren. Wanneer u een toestel ontvangt waarbij dit niet het geval is, voorzien wij u zo snel mogelijk van een passende oplossing. U kan het toestel dan naar ons service center retourneren, zodat deze wordt hersteld of desnoods vervangen.

Bij gebruikersschade (anders dan gebruikerssporen) in de vorm van val-, druk-, stoot- en/of vochtschade komt de garantie te vervallen aangezien dan niet meer kan worden achterhaald of het desbetreffende defect een fabricagefout betreft of veroorzaakt is door de val, druk, stoot of vocht.

Normale batterij slijtage valt niet onder garantie behalve bij uitzonderlijk snel leeglopen of abnormaal warm worden van de batterij.

Indien gebruikersschade door de hersteller wordt vastgesteld ontvangt u een prijsopgave met betrekking tot eventuele herstelkosten. U kunt er vervolgens voor kiezen uw toestel na voldoening van de herstelkosten te laten herstellen of het toestel niet hersteld retour te ontvangen. Bij niet herstelling wordt een standaard bestekkost van 25€ aangerekend.

In de hierna vermelde gevallen vervalt de garantie: indien een toestel wordt voorzien van niet originele software en wanneer een reparatie en/of technische aanpassing wordt uitgevoerd door een andere partij.

Bij de reparatie van een toestel zijn wij niet verantwoordelijk voor verlies van data en/of gegevens die zich op het toestel bevinden. Het is de eigenaar van het toestel aangewezen om regelmatig een back-up/reservekopie van de opgeslagen gegevens te maken.

Het formulier voor aanvraag herstellingen, vindt u hier >>